Tuyển sinh địa học điều dưỡng, cao đẳng năm 2019

Tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ năm 2019

Tuyển sinh đại học điều dưỡng năm 2019, do trường Trường Đại Học Điều Dưỡng Thành Đông Hà Nội Cấp bằng chính quy. Chỉ xét tuyển đại học, học tại Hà Nội